FA EN
طی حکمی  از سوی دکتر وحید قبادی دانا ، دکتر مسعود فیروزی به سمت سرپرست بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد                دکتر مسعود فیروزی، پیش از این معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بود.

موشن گرافیک

موشن گرافیک

خلاصه خبر سه شنبه 26 آبان 1399

ببینید | به منظور پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی از طریق توانمندسازی مادران باردار "مادر کافی "

 

فرم ثبت نظر کاربران