FA EN
هفته افراد دارای معلولیت (8 الی 14 آذرماه 1400) گرامی باد .   پیش به سوی دنیایی فراگیر ، دسترس پذیر و پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبرری و مشارکت افراد دارای معلولیت .        

فیلم

فیلم

خلاصه خبر دوشنبه 24 خرداد 1400

كليپ در مورد زبان اشاره

 

فرم ثبت نظر کاربران