FA EN
                                                                                                    جناب آقای دکتر پوریوسف ، مدیرکل محترم اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و جناب آقای دکتر شیردلی اتصاب شایسته شما را به عنوان پزشک نمونه و انتصاب جناب آقای دکتر صالح پور به عنوان روانپزشک نمونه را تبریک عرض می نماییم .        

وزیر کار در حاشیه افتتاح مراکز خدمات دهیبه معتادان مشهد عنوان کرد

وزیر کار در حاشیه افتتاح مراکز خدمات دهیبه معتادان مشهد عنوان کرد

خلاصه خبر یکشنبه 16 دی 1397

اتکا به مشارکت مردمی در مدیریت آسیب ها

فرم ثبت نظر کاربران