FA EN
هفته افراد دارای معلولیت (8 الی 14 آذرماه 1400) گرامی باد .   پیش به سوی دنیایی فراگیر ، دسترس پذیر و پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبرری و مشارکت افراد دارای معلولیت .        

استفاده از قانون يا خودكنترلي

استفاده از قانون يا خودكنترلي

خلاصه خبر دوشنبه 26 مهر 1400

پاسخ به شبهات حجاب

پاسخ به شبهات حجاب

استفاده از قانون يا خودكنترلي

- به جاي استفاده از زور و قانون، انسان‌ها را تربيت كنيد تا خودشان را كنترل كنند چون بشر عقل و اراده دارد.

+ اگر قرار باشد با اين مبنا برنامه‌ريزي شود بايد همه قوانين اجتماعي را حذف كرد و افراد را تربيت نمود كه خودشان را كنترل كنند.

اين مسئله چقدر امكان‌پذير است؟ حالا چه برسد به بحث عفاف و حجاب و خودكنترلي در مورد غريزه قوي و پرآسيبي مثل غريزه جنسي.

همان طور كه در توصيه‌هاي دين هم تأكيد شده، حتما عفاف و خودكنترلي بايد وجود داشته باشد اما اگر رعايت پوشش و رفتارهاي عفيفانه در جامعه نباشد و كنترل بيروني با ضوابط اخلاقي و اجتماعي صورت نگيرد، كار انسان‌ها براي خودكنترلي بشدت سخت شده و بايد فشارهاي رواني زيادي را متحمل شوند و از طرف ديگر از آنجايي كه همه، قدرت تقوا و خودكنترلي بالايي ندارند، عموما افراد سركش تن به رعايت اخلاق نمي‌دهند و افراد راحت‌طلب ترجيح مي‌دهند كاري كه با شهوت و لذت‌شان سازگارتر است را انجام دهند.

اتفاقي كه در عمل رخ مي‌دهد اين است كه جرياني بر مبناي شهوات افراد لذت‌طلب به نفع فرهنگ بي‌حيايي شكل خواهد گرفت و در اين ميان افراد جامعه و خصوصا خانواده از تبعات اين مسئله بشدت دچار آسيب خواهند شد. به همين خاطر است كه همان خدايي كه در اديان توصيه به عفاف و خودكنترلي كرده به رعايت حجاب هم توصيه كرده است.

فرم ثبت نظر کاربران