FA EN
آغاز پویش ایران همدل از عید سعیدغدیر تا پایان ماه صفر با شعار کرامت علوی، شور حسینی                      

راههای مختلف پرداخت فطریه و کفاره به مددجویان بهزیستی

راههای مختلف پرداخت فطریه و کفاره به مددجویان بهزیستی

خلاصه خبر دوشنبه 20 خرداد 1398

آیا میدانید راههای مختلف پرداخت کفاره و فطریه به مددجویان بهزیستی خراسان رضوی وجود دارد

 

فرم ثبت نظر کاربران