FA EN
* کرونا_را_شکست_می دهیم *                       * کرونا_را_شکست_می دهیم *

راههای مختلف پرداخت فطریه و کفاره به مددجویان بهزیستی

راههای مختلف پرداخت فطریه و کفاره به مددجویان بهزیستی

خلاصه خبر دوشنبه 20 خرداد 1398

آیا میدانید راههای مختلف پرداخت کفاره و فطریه به مددجویان بهزیستی خراسان رضوی وجود دارد

 

فرم ثبت نظر کاربران