FA EN
* * * * * * * * * * هفته بهزیستی ( 21 لغایت 27 ) تیرماه گرامی باد * * * * * * * * 

راههای مختلف پرداخت فطریه و کفاره به مددجویان بهزیستی

راههای مختلف پرداخت فطریه و کفاره به مددجویان بهزیستی

خلاصه خبر دوشنبه 20 خرداد 1398

آیا میدانید راههای مختلف پرداخت کفاره و فطریه به مددجویان بهزیستی خراسان رضوی وجود دارد

 

فرم ثبت نظر کاربران