FA EN
روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ، شهادت مالک اشتر زمان ، شهید سپهبد قاسم سلیمانی را به آحاد ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می نماید .                                                                                   # انتقام _ سخت                                                                                                            

شفافیت سازمانی فرصتی که نباید تبدیل به تهدید شود

شفافیت سازمانی فرصتی که نباید تبدیل به تهدید شود

خلاصه خبر پنجشنبه 10 مرداد 1398

شفافیت در ادارات نوعی تکریم مردم برای دانستن اطلاعات و حق دریافت پاسخ است


       شفافیت در ادارات نوعی تکریم مردم برای دانستن اطلاعات و حق دریافت پاسخ است و براساس نظرصاحبان دانش که در مقالات علمی متعدد به این موضوع پرداخته اند باعث ارتقاء کیفیت تصمیمات متخذه و فراتر رفتن تصمیم گیری از یک حلقه معدودو کاهش سوء استفاده فردی و گروهی می گردد . حق دسترسی به اطلاعات به استثنای اطلاعاتی که به امنیت ملی مربوط است از بدیهیات در نظام های مردم سالاری می باشد . در شفاف سازی های مرسوم سه اقدام به موازات هم انجام می شود، شفاف سازی اطلاعات بدین معنا که مردم به اطلاعات مختلف دسترسی پیدا کند و شفاف سازی مشارکتی به نحوی که افراد در تصمیمات مشارکت کنند و شفاف سازی پاسخگویی که افراد بر عملکرد خود پاسخگو باشند و در تعامل مردم، رسانه ها و قانون مسئولیت تصمیمات و عملکرد خویش را بپذیرند، محرمانه نگاه داشتن  بعضی اطلاعات که انتشار آن منافاتی  با منافع ملی و امنیت ملی ندارد باعث کاهش حلقه موثر در تصمیم گیری وبالطبع اشتباه بیشتری گشته و زمینه ساز فساد می گردد .
     
شفافیت سازمانی نقش بسیار بزرگی در سرمایه اجتماعی هر سازمان دارد و همانطور که مشخص شده است سرمایه اجتماعی نوش داروی دردها و آسیبهای اجتماعی است و در این راه از سرمایه های انسانی و فیزیکی نیز اهمیت بیشتری دارد و اگر سازمانی سرمایه اجتماعی بالای داشته باشد اعتماد و فعالیت گروهی و خلاقیت و نوآوری و بهبود عملکرد و رضایت شخصی بالا می رود و هزینه های سازمان و رفتار مخرب کارکنان کاهش پیدا می کند.
      
فناوری اطلاعات امکانی است که سازمانها در اختیار دارند که بتوانند در راستای شفاف سازی و کاهش فساد اداری و تقویت سرمایه اجتماعی حرکت کنند. با توسعه فناوری در همه ابعاد زندگی و دسترسی و استفاده آحاد بشر از آن و سرعت تغییرات دیگر نمی توان به دولت الکترونیک به عنوان یک موضوع لوکس و دور از دسترس نگاه کرد و درواقع ایجاد فناوری و استفاده از دولت الکترونیک در سازمانها یک امر بسیار بدیهی و ضروری است . و یکی از مهمترین کارکردهای آن شفاف سازی اطلاعات و ایجاد زمینه مشارکت مردم و اعتماد افزایش عمومی است . وجود بعضی مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر باعث کاهش اعتماد مردم به سازمانهای عمومی و نظام های پولی و بانکی شده است و بازسازی اعتماد عمومی و امید و مشارکت برای سازمانهایی که مبنا و منبع اصلی فعالیت آنان سرمایه اجتماعی است بسیار ضروری است . سازمان بهزیستی از آن دسته سازمانهای دولتی است که بدلیل تکیه بر مردم و خیرین و مشارکت جویان نیاز مبرمی به بالا بردن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به خود دارد . از طرفی در سازمان بهزیستی بدلیل تنوع فعالیتها و افزایش روز افزون نیازها خدماتی و نیاز به بهره وری بیشتر و همچنین ارتباط مستقیم با آحاد مردم بویزه جامعه نیازمندان، تکریم ارباب رجوع بسیار مهم و حیاتی است و ایجاد دسترسی به خدمات و تسریع در فرایند های ارائه خدمات به مشتریان و پاسخگویی مستقیم و بی واسطه و کاهش فاصله مسئولان با مددجویان و کاهش  کاغذ بازی و ترددبی مورد از نیازهای اساسی پایداری و رشد سازمان بهزیستی است . دولت الکترونیک با کارکرد های متعددآن می تواند سازمان بهزیستی را از زیرفشار کارها و طبعا"نارضایتی مراجعین خارج کند . و بدلیل ارتباط مستقیم با مردم شاید از ضروری ترین اقدامات دولت ، همین الکترونیکی کردن سازمان بهزیستی باشد و می تواند در خدمت رسانی و حتی مشارکت الکترونیک و اطلاع رسانی کارها ی اساسی انجام دهد و این فعالیت های خدمت رسانی، مشارکت الکترونیکی و اطلاع رسانی را در غالب های مرسوم G2C،G2G،G2B ،G2E، به منصه ظهور برساند . اگر مجموعه فرایند ها و فعالیتهای بهزیستی را بررسی کنیم که تعدد و تکثر فراوان دارد و فرایندهای سازمانی بیش از 70مورد وفعالیتهای موظفی سازمان بیش از 150 مورد را می توان از طریق مولفه های دولت الکترونیک که فوقا ذکر شد به خوبی انجام داد .
دستاورد دیگر این گونه کارها،ایجاد فرصت برای کارکنان سازمان برای رشد و همسویی با روشهای جدید خدمت، ایجاد دسترسی بیشتر، الزام به بالا بردن کیفیت خدمات، پایدار کردن بسیاری از طرحها، اهمیت دادن به افراد خلاق و نوآور، بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان و کاهش مصرف کاغذ، کاهش حضور مددجویان در محل کار و ارزیابی دقیق تر از عملکرد فردی و سازمانی در این حوزه است .
      
هرچند ایران رتبه مناسبی در رنگینک شاخص توسعه دولت الکترونیک ندارد و کشور های زیادی در این مسیر از ما پیشی گرفته اند ولی تاکید دولتمردان بویژه رییس جمهور به توسعه دولت الکترونیک نوید رشته و توسعه این گونه خدمات را می دهد .
      
یکی از اقدامات اساسی و نوید بخش سازمان بهزیستی کشور در ماههای اخیر سرعت بخشی وتوجه جدی به شفاف سازی و بهبود خدمات الکترونیک و تکمیل و ارتقاءسامانه های خدمات رسانی می باشد، این اقدام بسیار خوب که با تصمیم مدیریت عالی و تلاش شبانه روزی حوزه فناوری سازمان و با استقبال و کمک حوزه های تخصصی در جریان است و بدور از شعار زدگی روز بروز گسترش می یابد امید فراوانی را در بدنه سازمان ایجاد کرده است و می رود که سازمان بهزیستی را تبدیل به یک سازمان الگو در شفاف سازی و دوستدار حق شهروندی و ارباب رجوع بنماید. جادارد که در این مسیر از پشتیبانی ریاست سازمان و حوزه های تخصصی و اقدامات شبانه روزی حوزه فناوری سپاسگذاری گردد . این همراستایی فناوری با سیاستها و راهبردهای سازمانی نوید بخش جهشی جدی در جایگاه اجتماعی بهزیستی است .
     
جا دارد برای تکمیل این موضوع دوتا از مفاهیم مهم مرتبط با شفاف سازی سازمانی را نیز باهمین سرعت و اهمیت پیگیری کنیم . یکی مدیریت عملکرد و ارتباط با آن شفاف سازی و دیگری فرهنگ سازمانی است در ارزیابی عملکرد کارکنان و سطوح شهرستانی، استانی و ستادی باید به میزان بازخورد، توانمند سازی کارکنان در ایجاد دولت الکترونیک، مشارکت کارکنان و اشتراک گذاری صحیح اطلاعات پاسخگویی سریع الکترونیکی اهمیت مضاعفی داده شود به عبارت دیگر اگربین  میزان شفاف سازی سازمانی و شاخصهای نظارتی مدیریت عملکرد همراستایی مناسب ایجاد نشود در حق تلاشگران دولت الکترونیک جفا خواهد شد . و تهدیدی برای شفاف سازی خواهد بود .
     
موضوع دیگر فرهنگ سازمانی است، که شامل اعتقادات اساسی، نگرشها، ارزشها و هنجارها و الگوی اخلاقی و عادات و نهادها و باورهای کارکنان است که به هنجارهای رفتاری خاصی منجر می شود در هر سازمانی فرهنگ سازمانی ویژه ای وجود دارد که در منشور اخلاقی ، بیانیه ماموریت یا راهبردهای سازمانی  به نوعی متبلور می گردد . برای تسهیل مشارکت افراد در قدرت سازمانی و کارایی و پاسخگویی فرهنگ سازمانی اهمیت دارد . کارکنان سازمان باید رسالت خویش را بخوبی بدانند و سازگاری و انطباق پذیری را در نظر داشته باشند . شفافیت نیز از مقوله های فرهنگ سازمانی است و شفافیت سازمانی وقتی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت می گذارد که فرهنگ متناسب سازمانی نیز جاری و ساری می باشد. آنچه باعث شده است بسیاری از سازمانها از شفافیت اطلاعات چشم بپوشند ترس از ضعف فرهنگ سازمانی بوده است. وقتی آرمانها و اعتقادات مشترک بین اعضای سازمان باشد و مجموعه ارزشها و باورها و هنجارهای رفتاری رواج بالایی داشته باشد می توان براحتی شفافیت سازمانی را گسترش داد . بنابراین در کنار شفافیت اطلاعاتی، میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و ایجاد هویت سازمانی  مثبت مهم است کارکنان باید خود را پاره ای از سازمان بدانند و به رضایتمندی مشتری خدمات خویش اعتقاد داشته باشند . چنین بنظر می رسد شفافیت سازمانی وقتی می تواند کاملا" اثر گذاری خویش را بر عملکرد سازمان انجام دهد که وضعیت فرهنگ سازمانی نیز مطلوب باشد. اینکه بهبود فرهنگ سازمانی در سازمان بهزیستی بر عهده کدام جزء سازمان است و به چه شکل باید مدیریت و اصلاح گردد موضوعی است که مسئولان سازمان برای آن باید فکر اساسی بکنند زیرا با توجه به حجم زیاد فعالیت بر دوش کارکنان سازمان و کمبود وقت و کمبود منابع مالی و کمبود منابع اطلاعاتی این موضوع محتمل است که شفاف سازی سازمانی را در برهه ای از زمان یا مکان یا فعالیت به یک تهدید سازمانی مبدل کند . که نباید از نظر دور داشت .
   
دکتر غلامحسین حقدادی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان خراسان رضوی
                                                                          

 

فرم ثبت نظر کاربران