FA EN
                                                                                                    جناب آقای دکتر پوریوسف ، مدیرکل محترم اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و جناب آقای دکتر شیردلی اتصاب شایسته شما را به عنوان پزشک نمونه و انتصاب جناب آقای دکتر صالح پور به عنوان روانپزشک نمونه را تبریک عرض می نماییم .        

بازدید دکتر نفریه از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار

بازدید دکتر نفریه از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار

خلاصه خبر چهارشنبه 6 شهریور 1398

دکتر نفریه معاون توانبخشی بهزیستی کشور از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار بازدید کرد

دکتر نفریه معاون توانبخشی بهزیستی کشور از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی دکتر نفریه در سفر به استان خراسان رضوی  از مراکز سالمندان پدر و مادر شهرستان سبزوار دیدار بعمل آورد و دست گرم مادران و پدران مرکز را به گرمی فشرد .

فرم ثبت نظر کاربران