FA EN
* * * * * * چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد   * * * * * *                                                                                                              

بازدید دکتر نفریه از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار

بازدید دکتر نفریه از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار

خلاصه خبر چهارشنبه 6 شهریور 1398

دکتر نفریه معاون توانبخشی بهزیستی کشور از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار بازدید کرد

دکتر نفریه معاون توانبخشی بهزیستی کشور از مرکز سالمندان پدر و مرکز سالمندان مادر شهرستان سبزوار بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی دکتر نفریه در سفر به استان خراسان رضوی  از مراکز سالمندان پدر و مادر شهرستان سبزوار دیدار بعمل آورد و دست گرم مادران و پدران مرکز را به گرمی فشرد .

فرم ثبت نظر کاربران