FA EN
* کرونا_را_شکست_می دهیم *                       * کرونا_را_شکست_می دهیم *

طرح آموزش و اهدای اقلام بهداشتی به کودکان کار و خیابانی در مشهد کلید خورد

طرح آموزش و اهدای اقلام بهداشتی به کودکان کار و خیابانی در مشهد کلید خورد

خلاصه خبر یکشنبه 24 اسفند 1398

طرح کشوری آموزش و اهدای اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده برای کودکان کار و کودکان خیابانی همزمان با بهزیستی کشور در مشهد کلید خورد.

دکتر حقدادی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهارداشت: طرح کشوری برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از طریق کودکان کار در سراسر کشور کلید خورده است. کودکان کار به دلیل اینکه در تمام نقاط شهر حضور دارند لذا آلودگی بیشتری دارند بنابراین بهزیستی درصدد است از نظر آگاهی عمومی و در دسترس قرار دادن امکانات بهداشتی به کودکان خیابانی و خانواده هایشان در برابر ویروس کرونا کمک کند.

وی افزود: حساس سازی، آموزش و ارائه امکانات بهداشتی از جمله موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می شود و پیش بینی می شود هزار کودک کار و خیابانی در سطح شهر مشهد شناسایی شوند.

حقدادی تصریح کرد: در حال حاضر 9 تیم از اورژانس اجتماعی، مراکز و پایگاه های خدمات درمانی و مراکز خدمات درمانی و رفاه کودکان اعلام آمادگی کرده اند که کار خدمت رسانی و آموزش و شناسایی کودکان کار را انجام دهند.  

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد: در این طرح برای هزار کودک در 4 نوبت در مراکز تجمعی آنها مانند چهارراه و خیابان ها تیم های داوطلب بهزیستی که خود قبلا آموزش دیده اند و با امکانات و تجهیزات بهداشتی هستند به کودکان آموزش می دهند.چگونگی شستن دست و ضدعفونی کردن آنها، استفاده از ماسک و دستکش و انتقال و ترویج شعار در خانه بمانید از جماه این آموزش ها است.

وی افزود: اگر تیم های داوطلب و خیرین در این طرح بهزیستی را یاری کنند می توانیم بعد از عید نوروز نیز این طرح را ادامه دهیم و این پتانسیل وجود دارد که بتوانیم کودکان خیابانی و کار بیشتری را شناسایی کنیم و به خانواده هایشان نیز خدمات رسانی داشته باشیم.

حقدادی خاطرنشان کرد: ژل ضد عفونی کننده، دستکش و ماسک، بروشور آموزشی، مایع صابون از جمله اقلامی است مه در این طرح در اختیار کودکان کار و کودکان خیابانی قرار می گیرد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی اظهارداشت: تیم های داوطلب بهزیستی در این طرح به سراغ خانواده های این کودکان نیز خواهند رفت و خطر ویروس کرونا را به آنها نیز گوش زد خواهند کرد و آموزش های مربوطه را ارائه خواهند داد. کودکان خیابانی به دلیل گستردگی حضورشان در نقاط مختلف شهر علاوه بر اینکه می توانند به راحتی ناقل ویروس کرونا شوند و آن را به خانواده خود و حتی در سطح شهر تکثیر کنند.

 

 

فرم ثبت نظر کاربران