FA EN
* کرونا_را_شکست_می دهیم *                       * کرونا_را_شکست_می دهیم *

آغاز طرح مراقبت از بیماری کرونا در افراد بی خانمان و کارتن خواب در مشهد

آغاز طرح مراقبت از بیماری کرونا در افراد بی خانمان و کارتن خواب در مشهد

خلاصه خبر دوشنبه 25 اسفند 1398

طرح مراقبت از بیماری کرونا در افراد بی خانمان و کارتن خواب مصرف کننده مواد همزمان با سراسر کشور در مشهد آغاز شد.

حسین تنها طلب، معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهارداشت:در مراکز کاهش آسیب تیم های سیار فعال هستند و علاوه در مراکز به پاتوق های معتادین در حاشیه شهر مشهد نیز مراجعه می کنند و افراد معتاد را مجاب می کنند در مراکز کاهش آسیب بهزیستی خدمات دریافت کنند و در صورت ممانعت از سوی فرد معتاد این خدمات در محل پاتوق به وی ارائه می شود.

وی افزود: سرنگ و سوزن، پدالکلی برای معتادین تزریقی، لوازم بهداشتی و محافظت برای معتادینی که رفتارهای پر خطر دارند از طرفی در راستای شیوع کرونا تیم های سیار علاوه بر توزیع این لوازم در مراکز و پاتوق معتادین به اموزش های بهداشتی مقابله با کرونا و توزیع لوازم بهداشتی نظیر ماسک، دستکش،پدالکلی ، ژل ضدعفونی می پردازند.

تنها طلب تصریح کرد: 15 تیم سیار در حاشیه شهر مشهد به خدمت رسانی می پردازند و در ایام نوروز به ضورت روزانه در مراکز کاهش آسیب ها و پاتوق ها حضور دارند.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:در سطح استان خراسان رضوی تنها در نیشابور مرکز کاهش آسیب ها داریم و تمامی فعالیت ها همانند مشهد در این شهرستان نیز انجام می شود و در دیگر شهرستان ها نیز بهزیستی با همکاری شبکه بهداشت خدمات را ارائه می دهند.

فرم ثبت نظر کاربران