FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

فراخوان

فراخوان

خلاصه خبر چهارشنبه 18 شهریور 1399

واگذاری مدیریت مرکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب ماده 16 خلق آباد به پیمانکار واجد شرایط

با توجه به اینکه این اداره کل در نظر دارد مدیریت مرکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب ماده 16  خلق آباد را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد تا تاریخ 25/6/99 درخواست های خود را به اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ـ معاونت پیشگیری (آقای گوهری) واقع در خیابان آیت ا... بهجت بین بهجت 8 و 10 ارائه نمایند.

1ـ داشتن سابقه فعالیت در محیط درمان و بازتوانی اعتیاد حداقل به مدت 5 سال

2ـ دارا بودن مجوز موسسه با اهداف فعالیت در حیطه درمان و بازتوانی اعتیاد

3 دارا بودن تمکن مالی با نظر کمیته تخصصی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

فرم ثبت نظر کاربران