FA EN
طی حکمی  از سوی دکتر وحید قبادی دانا ، دکتر مسعود فیروزی به سمت سرپرست بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد                دکتر مسعود فیروزی، پیش از این معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بود.

اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماعی محله به صورت آزمایشی با محوریت بهزیستی خراسان رضوی

اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماعی محله به صورت آزمایشی با محوریت بهزیستی خراسان رضوی

خلاصه خبر پنجشنبه 12 فروردین 1400

یک طرح توانمندسازی و آسیب‌زدایی اجتماعی با الگوگیری از طرح فقرزدایی در محلات جنوب شهر تهران، با محوریت بهزیستی خراسان رضوی در مشهد اجرایی می‌شود.

در بازدید رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از محله‌ی بلال در خواجه‌ربیع مشهد پیشنهاد شد

اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماعی محله به صورت آزمایشی با محوریت بهزیستی خراسان رضوی

یک طرح توانمندسازی و آسیب‌زدایی اجتماعی با الگوگیری از طرح فقرزدایی در محلات جنوب شهر تهران، با محوریت بهزیستی خراسان رضوی و از طریق مراکز مثبت زندگی، در مشهد اجرایی می‌شود.

به گفته‌ی سرپرست بهزیستی خراسان رضوی، این طرح، در بازدید امروز دکتر علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از محله‌ی بلال واقع در خواجه‌ربیع مشهد پیشنهاد شد.

دکتر مسعود فیروزی گفت: این طرح در مشهد برای نخستین بار و با همکاری سایر دستگاه‌ها و با محوریت مراکز مثبت زندگی که امسال کار خود را در محلات آغاز کرده‌اند اجرایی می‌شود.

وی افزود: در این طرح، مرکز مثبت زندگی محله، با همکاری معتمدین محله، نیازها، آسیب‌ها، مددجویان بهزیستی، افراد آسیب‌پذیر و امکانات و توانمندی‌های محلی را بررسی و نقشه‌ی جامع توانمندسازی فرهنگی اقتصادی اجتماعی محله را تدوین می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس این نقشه که حاوی اقدامات و برنامه‌های هماهنگ دستگاه‌های مشارکت‌کننده خواهد بود، راهکارهای شناسایی مددجویان، فقرزدایی، محرومیت‌زدایی، توانمندسازی مددجویان و مشارکت عموم افراد محله در توانمندسازی خواهد بود، اقدامات اجرایی آغاز می‌شود.

فرم ثبت نظر کاربران