FA EN
     یکصد و بیست و یکمین فصلنامه تخصصی «مهر رضوی» منتشر شد                             به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

راهنمای دریافت مجوز موافقت اصولی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 29 دی 1397

فرم ثبت نظر کاربران