FA EN
( 3 لغایت 9 مهر ) هفته ملی سالمندان را گرامی می داریم             ***** فرصت های برابر برای همه سنین*****                              (2 لغایت 8 مهر)  هفته ملی ناشنوایان گرامی باد ***** زبان اشاره ، حق همه ناشنوایان*****  

مزایده و مناقصه

تاریخ آخرین بروز رسانی : 4 شهریور 1398

 

 

«اطلاعيه»

 

اداره كل بهزيستي خراسان رضوي در نظر دارد در اجراي ماده28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت ضوابط و مقررات ذيربط، ساختمان مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در شهر های مشهد و گناباد را در قالب قرارداد اجاره يك ساله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان درخواست مي شود جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر به مدت یک هفته به اداره بهزیستی شهرستان های مربوطه مراجعه نمایند. هزینه چاپ آگهی بعهده برنده اجاره می باشد.

 

                                                       اداره كل بهزيستي خراسان رضوي

                                                       تاریخ انتشار :1398/6/4

 

 

 

فرم ثبت نظر کاربران