FA EN
                                                                                                    جناب آقای دکتر پوریوسف ، مدیرکل محترم اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و جناب آقای دکتر شیردلی اتصاب شایسته شما را به عنوان پزشک نمونه و انتصاب جناب آقای دکتر صالح پور به عنوان روانپزشک نمونه را تبریک عرض می نماییم .        

مزایده و مناقصه

تاریخ آخرین بروز رسانی : 4 شهریور 1398

 

 

«اطلاعيه»

 

اداره كل بهزيستي خراسان رضوي در نظر دارد در اجراي ماده28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت ضوابط و مقررات ذيربط، ساختمان مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی در شهر های مشهد و گناباد را در قالب قرارداد اجاره يك ساله به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان درخواست مي شود جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر به مدت یک هفته به اداره بهزیستی شهرستان های مربوطه مراجعه نمایند. هزینه چاپ آگهی بعهده برنده اجاره می باشد.

 

                                                       اداره كل بهزيستي خراسان رضوي

                                                       تاریخ انتشار :1398/6/4

 

 

 

فرم ثبت نظر کاربران