FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

قوانین بالا دستی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1397

                           

فرم ثبت نظر کاربران