FA EN
طی حکمی  از سوی دکتر وحید قبادی دانا ، دکتر مسعود فیروزی به سمت سرپرست بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد                دکتر مسعود فیروزی، پیش از این معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بود.

اسناد و قوانین

تاریخ آخرین بروز رسانی : 7 مهر 1397

اسناد و قوانین

     

فرم ثبت نظر کاربران