FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

اسناد و قوانین

تاریخ آخرین بروز رسانی : 7 مهر 1397

اسناد و قوانین

     

فرم ثبت نظر کاربران