FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

آئین نامه های امور توسعه پیشگیری

تاریخ آخرین بروز رسانی : 13 تیر 1399

فرم ثبت نظر کاربران