FA EN
( 3 لغایت 9 مهر ) هفته ملی سالمندان را گرامی می داریم             ***** فرصت های برابر برای همه سنین*****                              (2 لغایت 8 مهر)  هفته ملی ناشنوایان گرامی باد ***** زبان اشاره ، حق همه ناشنوایان*****  

دستور العملهای معاونت مشارکتهای مردمی ( فرم شماره 4: صورتجلسه هیات مدیره موسسه غیر انتفاعی غیر تجاری )

دستور العملهای معاونت مشارکتهای مردمی ( فرم شماره 3 : مجمع عمومی عادی هیات امنای موسسات غیر انتفاعی غیر تجاری )

دستور العملهای معاونت مشارکتهای مردمی ( فرم شماره 1 : صورتجلسه هیات موسس موسسه غیر انتفاعی غیر تجاری )

فرم ثبت نظر کاربران