FA EN
                 دکتر قبادی دانا : قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ایران اگر به درستی اجرا شود از کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین مترقی‌تر است                       آیا می دانستید : در حال حاضر 165 مرکز غیر دولتی شبانه‌روزی، ویزیت در منزل، مراقبتی و روزانه به معلولین خدمات می‌دهند                       آیا میدانستید : 114 هزار و 70 نفر در خراسان رضوی معلول شناسایی شده‌ی پرونده‌دار در بهزیستی داریم         

دستور العملهای معاونت مشارکتهای مردمی ( فرم شماره 4: صورتجلسه هیات مدیره موسسه غیر انتفاعی غیر تجاری )

دستور العملهای معاونت مشارکتهای مردمی ( فرم شماره 3 : مجمع عمومی عادی هیات امنای موسسات غیر انتفاعی غیر تجاری )

دستور العملهای معاونت مشارکتهای مردمی ( فرم شماره 1 : صورتجلسه هیات موسس موسسه غیر انتفاعی غیر تجاری )

فرم ثبت نظر کاربران