FA EN
طی حکمی  از سوی دکتر وحید قبادی دانا ، دکتر مسعود فیروزی به سمت سرپرست بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد                دکتر مسعود فیروزی، پیش از این معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بود.

اولویت های پژوهشی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 25 خرداد 1398

اولویت های پژوهشی

 

 

اولویت های پژوهشی بهزیستی استان خراسان رضوی(سال 1398)

امور اجتماعی:

 • پدیدارشناسی مفهوم مسئولیت پذیری در زوجین متقاضی طلاق در شهر مشهد
 • بررسی میزان مقایسه پرخاشگری و نشانه های عملکرد جنسی زودرس در نوجوانان تحت پوشش بهزیستی و عادی استان خراسان رضوی
 • بررسی تیپولوژی و فرایند علل بروز پدیده روسپیگری در شهر مشهد
 • اثربخشی خدمات حمایتی آموزشی بر توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی در شهر مشهد
 • اثربخشی خدمات حایتی آموزشی کودک و خانواده بر توانمندسازی خانواده کودکان کار در شهر مشهد

امور توسعه پیشگیری:

 • بررسی وضعیت پدیده کودک همسری (زیر سن قانونی) و آثار و تبعات آن در استان خراسان رضوی
 • بررسی اثربخشی برنامه های آموزش زندگی خانواده FLE  بر افزایش رضایتمندی زناشویی در سال اول زندگی مشترک

امور توانبخشی:

 • بررسی مقایسه اثربخشی آموزش و توانبخشی شنیداری کلامی بین کودکان کم شنوای دارای پروتز کاشت حلزون و کودکان کم شنوا دارای سمعک در مراکز روزانه استان خراسان رضوی
 • تحلیل وضعیت برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان خراسان رضوی با تاکید بر مولفه های ماتریکس

پشتیبانی و منابع انسانی:

 • طراحی مدل پارانویای سازمانی در اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی

مشارکت های مردمی:

 • بررسی و مقایسه اثربخشی کارگاه های آموزش حمایتی و تولیدی بر توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی
فرم ثبت نظر کاربران