FA EN
طی حکمی  از سوی دکتر وحید قبادی دانا ، دکتر مسعود فیروزی به سمت سرپرست بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد                دکتر مسعود فیروزی، پیش از این معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بود.

چارت اداری بهزیستی کشور

تاریخ آخرین بروز رسانی : 21 خرداد 1398

فرم ثبت نظر کاربران