FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

مفاهیم و تعاریف استاندارد بهزیستی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 1 آبان 1397

فرم ثبت نظر کاربران