FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

تاریخ آخرین بروز رسانی : 26 خرداد 1398

اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

.

فرم ثبت نظر کاربران