FA EN
اهم اخبار :    برنامه‌هاي بهزيستي خراسان رضوي در دهه فجر اعلام شد          حضور مدير كل و دو تن از مديران ارشد بهزيستي خراسان رضوي در مسجد موسي‌بن‌جعفر(ع) در محله ميثم مشهد براي پاسخگويي به مردم و مددجويان                     كارگروه ويژه اسكان موقت براي افراد بي‌خانمان و فاقد سرپناه در بهزيستي خراسان رضوي تشکیل شد              اولین هتل تراز معلولین کشور در مشهد در ماه‌های آینده بهره برداری می شود                                                       اولین هتل تراز معلولین کشور در مشهد در ماه‌های آینده بهره برداری می شود

امور اشتغال

تاریخ آخرین بروز رسانی : 28 بهمن 1397

امور اشتغال

امور اشتغال

موضوع توانمند سازی وبازتوانی افراد جامعه هدف از دیرباز مورد نظر دولت مردان وسازمان بهزیستی قرارداشته است به نحوی که در اصولی از قانون اساسی (اصل21،29) که شالوده تشکیل سازمان بهزیستی کشور می باشد صراحتا بازتوانی استقلال فردی اقتصادی واجتماعی آنان بمنظور نیل به خودکفایی مدنظر قرار گرفته است همچنین براساس لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور ،رسیدگی به امور گروههای خاص وآسیب پذیر تا استقلال همه جانبه مورد تاکید قرارگرفته است.در این راستا وبراساس اهداف سازمانی،وظایف وماموریتها همه درجهت تحقق این مهم برنامه ریزی شده است تا تمامی گروههای تحت پوشش که امکان توانمندی وآماده سازی شغلی آنها فراهم می باشد با مداخلات موثر سازمان بهزیستی وجلب مشارکت همه جانبه فردی،خانوادگی واجتماعی از جنبه های مختلف فیزیکی ،روانی واجتماعی به توانمندی رسیده ونهایتا با کسب مولفه های توانمندی اقتصادی اداره امور خودرا بعهده گیرند.واحد اشتغال بهزیستی نیز بعنوان تسهیل گردرامر اشتغال وبراساس دستورالعمل آماده سازی شغلی خدماتی به شرح ذیل ارائه می نمایند:

1-پرداخت تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه سالیانه

2-پرداخت تسهیلات اشتغالزایی وجوه اداره شده ومنابع داخلی

3-پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مشاغل خانگی

4-پرداخت حق بیمه سهم کارفرما،خویش فرمایی ویارانه ارتقاء کارایی

5-بیمه پردازی از محل هدفمندی یارانه ها

6-برگزاری نمایشگاههای مختلف به منظور عرضه محصولات تولیدی گروه هدف

7-تسهیلگری اشتغال ازطریق شرکتهای دولتی وغیردولتی

8- تسهیلگری اشتغال از طریق cbr،گروههای همیار،خدمات مالی خرد،تعاونی ها،کاریابی ها،کارگاههای تولیدی –حمایتی و...

9-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی(طرح مانا)

10-تسهیلگری اشتغال از طریق مراکز غیردولتی حوزه های اجتماعی ،توانبخشی،پیشگیری،خیریه ها

11-تسهیلگری اشتغال از طریق پنلهای خورشیدی جهت اشتغال افراد غیر قابل بازتوان


تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه سالیانه


با توجه به قانون بودجه سال ومصوبات کارگروه عالی اشتغال وسرمایه گذاری  هرساله اعتباراتی در قالب تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به سازمان بهزیستی اختصاص می یابد که پس از توزیع وابلاغ به استانها عملیاتی می گردد.

 تسهيلات قرض  الحسنه اشتغال زايي  به دو بخش خود اشتغالي و كارفرمايي تقسيم مي شود :

تسهيلات خود اشتغالي :  اين تسهيلات در حال حاضر به افرادي كه پس از آماده سازي شغلي داراي طرح توجيه اقتصادي باشند پرداخت  مي گردد سقف اين تسهيلات از 50ميليون ريال تا 200 ميليون ريال با توجه به نوع  طرح ونرخ سود 4% و مدت بازپرداخت 60 ماهه مي باشد .

تسهيلات كارفرمايي: در  حال حاضر اين نوع تسهيلات به كارفرماياني پرداخت مي گردد كه افراد تحت پوشش بهزيستي را به كار گيرند سقف اين تسهيلات از 200 ميليون ريال تا1000ميليون ريال در قبال بكارگيري حداقل 1 نفر و حداكثر 5 نفر نيرو با نرخ 4% و مدت بازپرداخت 60 ماهه پرداخت مي گردد.

 
پرداخت حق بیمه سهم کار فرما ،خویش فرمایی ویارانه ارتقاء کارایی ( مشوق ها )


  بیمه سهم کار فرما:به منظور تشويق كارفرمايان جهت بكارگيري نيروي انساني مورد نياز از جامعه هدف سازمان به كليه كارفرمايان كه نسبت به بكارگيري جامعه هدف اقدام و بخشي از حق بيمه آنان (‌سهم كارفرمايي ) را به سازمان تأمين اجتماعي واريز و بر اساس قانون كار حقوق و دستمزد پرداخت نموده اند تعلق مي گيرد و مدت آن 5 سال مي باشد .


حق بيمه خويش فرمايي : به منظور تثبيت و توسعه اشتغال پايدار در راستاي حمايت از كارآفريني و توانمندسازي جامعه هدف به كليه افراد جامعه هدف كه بر اساس دستورالعمل آماده سازي شغلي آماده ورود به بازار كار گرديده و نسبت به ايجاد اشتغال به صورت انفرادي اقدام و رأسا ً به پرداخت حق بيمه خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند تعلق مي گيرد و به مدت 5 سال قابل پرداخت خواهد بود .


پرداخت يارانه ارتقاء كارآيي معلولين شاغل در بخش غيردولتي به كارفرمايان  : منظور از يارانه ارتقاء‌كارآيي معلولين شاغل در بخش غيردولتي ، پرداخت درصدي از حقوق معلولان شاغل در بخش غيردولتي به كارفرمايان در جهت تسهيل فرآيند ايجاد ، تثبيت و پايداري اشتغال در بخش غيردولتي مي باشد و اولويت پرداخت يارانه مذكور به كارفرماياني است كه با دريافت يارانه ، اشتغال جديدي ايجاد مي نمايند  و ميزان پرداخت يارانه بر اساس ميزان شدت و تأثير معلوليت در محدوديت كارآيي معلولان براي شغل در نظر گرفته شده از حداقل 10تا50 درصد قرارداد كار تا سقف حداقل حقوق و دستمزد قانون كار به مدت 5 سال مي باشد .


پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از محل وجوه اداره شده

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی اشتغال درخصوص نحوه استفاده از اعتبارات اشتغالزایی در اختیار نهادها وسازمانهای حمایتی، منابعی از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت اشتغال معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي تخصيص می یابد.این تسهیلات از طريق بانك عامل با اخذ تعهدات لازم مبني بر باز پرداخت آن بصورت قرض الحسنه دراختيار جامعه هدف بهزيستي قرارمي گيرد.     

ابتکارات وخلاقیت ها

طرح مانا

در سال جاری به برکت تحقق شعار سال که به نام " اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال " نامگذاری شده است در نظر داشتن برنامه توانمند سازی مددجویان خاصه توانمندی اقتصادی دغدغه خانواده بزرگ اشتغال بهزیستی است چراکه رسیدن به این ادبیات مشترک با این جمله کلیدی که اشتغال حلقه طلایی توانمندی است آغاز شد . در این راستا از یک سو محدودیت های پیش روی جامعه هدف و اعتبارات سازمانی و از سوی دیگر برکت وجود پتانسیل های قدرتمند ما را تشویق به یک دورخیز کرد . البته در این حرکت حساب شده از ظرفیت تمام استان اعم از سازمان های دولتی ، غیر دولتی ، سمن های کارآفرینی ، تشکل های مردم نهاد ، اصناف ، خانه صنعت و معدن ، کاریابی ها ، روحانیون ، خیرین ، دانشگاهیان ، پارک علم وفن آوری و ... می توان استفاده کرد .

به همین مناسبت تمام فعالیت ها در قالب 9 کمیته برنامه ریزی شد و ماحصل آن همایشی تحت عنوان مشارکت اجتماعی نهضت اشتغال " مانا " که در دهه اول اسفند انجام گردید .

هدف کلی طرح  :

ایجاد اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی جهت گروههای هدف

 اهداف جزئی طرح  :  

1-استفاده از ظرفیت های خیرین و موسسات خیریه در جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف

2- بسیج تمامی ظرفیت های موجود در بخش های دولتی و غیردولتی در جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی گروه های هدف

3- حساس سازی و گفتمان در بین مسئولین وآحاد جامعه با ضرورت ایجاد اشتغال جهت جامعه هدف بهزیستی

4- ایجاد تغییر نگرش در خیرین و شرکاء اجتماعی سازمان از نگاه حمایتی به نگاه توانمند ساز

طرح آفتاب مهربانی

در راستای ایجاد اشتغال ودرآمدپایدارجهت  جمعیت تحت پوشش از طریق تولید برق از منابع انرژی های تجدید پذیر  تفاهم نامه چهار جانبه فی مابین اداره کل بهزیستی،شرکت توزیع نیروی برق،بانکهای عامل استان واستانداری خراسان رضوی  منعقد گردید که بر اساس آن افرادی که از این محل مشغول بکار شوند درآمد ماهیانه حدودا 7000000 ریال  کسب می کنند.

تفاهمنامه موسسه خیریه مبین

به منظورتامین منابع مالی  اجرای طرح تولید برق خورشیدی  5 کیلو واتی خانگی  ویژه جامعه هدف سازمان بهزیستی  از محل انرژی های تجدید پذیر، تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل بهزیستی وموسسه خیریه مبین  منعقد گردید که براساس آن منابع مالی تعداد 100 طرح وبرای هر طرح مبلغ 300 میلیون ریال  تامین می گردد.

طرح بازیافت زباله ازمبداء

این طرح درراستای توجه به محیط زیست وهمچنین کسب درآمد با همکاری شرکت توسعه بین المللی صنعت  فرامرزی اجرا گردید که هزینه اجرای طرح حدود 300 میلیون ریال است ومتوسط درآمد هر نفر در یک مجتمع 600 واحدی 30 میلیون ریال برآورد شده است.

طرح تات

 به منظور مشارکت درپرداخت حق بیمه مددجویان شاغل ونیازمند تفاهمنامه ای فی مابین بنیاد نیکوکاری تات واداره بهزیستی به امضاء رسید که براسا س آن موسسه تعهد نموده  حق بیمه تعداد 50 نفراز مددجویان نیازمند را پرداخت نماید.

فرم ثبت نظر کاربران