FA EN
اهم اخبار :    برنامه‌هاي بهزيستي خراسان رضوي در دهه فجر اعلام شد          حضور مدير كل و دو تن از مديران ارشد بهزيستي خراسان رضوي در مسجد موسي‌بن‌جعفر(ع) در محله ميثم مشهد براي پاسخگويي به مردم و مددجويان                     كارگروه ويژه اسكان موقت براي افراد بي‌خانمان و فاقد سرپناه در بهزيستي خراسان رضوي تشکیل شد              اولین هتل تراز معلولین کشور در مشهد در ماه‌های آینده بهره برداری می شود                                                       اولین هتل تراز معلولین کشور در مشهد در ماه‌های آینده بهره برداری می شود

امور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 28 بهمن 1397

امور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

امور پیشگیری از آسیبها

دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،یکی از دفاتر معاونت امورتوسعه وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور می باشد که باهدف،  بهبود کیفیت زندگی ،رفاه اجتماعی و پیشگیری  از آسیب های اجتماعی اعم ازاعتیاد،جرم ،خشونت ،طلاق، خودکشی و ....  فعالیت می نماید.

با توجه به رشد روز افزون آسیبهای اجتماعی،انجام اقداماتپیشگیرانهبا رویکرد اجتماع محور و توسعه محلی را ازطریق آموزش ، تشکیل گروه های همیار و راه اندازی پایگاه های سلامت اجتماعی  در مناطق آسیب خیزو حاشیه نشینی ، بیش ازهرزمان دیگری مطرح می سازند.

آشنایی با طرح ها وبرنامه های اجرایی دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
طرح ظرفیت سازی همیاران سلامت اجتماعی بارویکرد توسعه محلی
طرح توسعه پایگاه های سلامت اجتماعی با رویکرد توسعه محلی
طرح خانواده سالم
• طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزی برای پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی:

این طرح با هدف ارتقا سرمایه اجتماعی نوجوانان و پیشگیری از آسیب اجتماعی طراحی شده است. 

ارتقای توانمندی های دانش آموزان اعم از افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی دانش آموزان، اصلاح نگرش ها در زمینه رفتارهای پرخطر، افزایش مهارت های کار گروهی و مشارکت در بین دانش آموزان، توسعه ظرفیت های مشارکت دانش آموزان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان اعم از ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی ، ایجاد سازوکار تشویق و حمایت از ابتکارات دانش آموزان و توسعه شبکه مشارکت اجتماعی دانش آموزان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح کشور از دیگر اهداف عملیاتی این طرح است. 

برای اجرای این طرح با همکاری دوجانبه  وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی کشور ، هفت گام اجرایی از جمله آموزش کارشناسان و تسهیل گران استانی، آموزش معلمان ، اجرای فرآیند یادگیری مشارکت دانش آموزان، حمایت و پشتیبانی از اقدامات مشارکتی دانش آموزان پیش بینی شده است.

این طرح به طور پایلوت از سال تحصیلی 96-95 در سطح استان های کشور با پوشش 6 درصدی ، آغاز  و تا پایان پنج سال آتی 20 در صد کل دانش آموزان گروه هدف ( دانش آموزان دوره اول دبیرستان ) ، تحت پوشش برنامه قرار خواهند گرفت  .

•طرح ظرفیت سازی همیاران سلامت اجتماعی بارویکردتوسعه محلی:

برنامه همیاران سلامت روان اجتماعی ،یک برنامه مردمی است که مردم با مشارکت و یا ری یکدیگر به شناخت مسایل و مشکلات خود پرداخته و با استفاده از توانایی های خود اقدام به رفع مشکلات موجود، و برآورده نمودن نیازهای جامعه می نمایند.

هدف کلی:

مشارکت ، همکاری و همگامی مردم در رسیدن به یک جامعه سالم

اهداف جزئی:

افزایش آگاهی،دانش و مهارت های ارتباطی و تصمیم گیری گروهی

افزایش توانمندی گروهی در اداره امور خود و اجتماع خودو…

تعداد همیاران سلامت اجتماعی:تعداد همیاران استان تهران درسال 87 حدود826 نفر می باشد.

•طرح توسعه پایگاههای سلامت اجتماعی بارویکردتوسعه محلی:

پایگاه سلامت اجتماعی مکانی است که در حوزه ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسط جمعیت همیاران سلامت اجتماعی و سازمان های مردم نهاد ، خدماتی را ارائه می دهد.

هدف کلی:

 ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محله

اهداف اختصاصی:

ظرفیت سازی و توانمند سازی مردم محله

ارتقای سلامت اجتماعی از طریق آموزش و تمرین مهارت های فردی و اجتماعی

آگاهسازی مردم نسبت به تکالیف شهروندی و …

تعداد پایگاههای سلامت اجتماعی راه اندازی شده دراستان  28  پایگاه می باشد. 

•طرح خانواده سالم:این طرح در حال حاظر ا زطریق فراخوان مبنی بر تولید برنامه های  فرهنگی وهنری  ، توسط دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور مدیریت واجرا می گردد.

دفتر پیشگیری و کنترل بیماری ایدز

فرم ثبت نظر کاربران