FA EN
   هفته بهزیستی ( 22 لغایت 28 تیرماه 98 ) با شعار به زیستن در گام دوم : شفافیت ، توانمند سازی و ارتقای سلامت اجتماعی                       آیا میدانید : عدم تشخیص کم شنوایی های یک گوشی احتمال عقب ماندگی تحصیلی کودکان را تا 10 برابر افزایش خواهد داد ؟                  آیا میدانید : غربالگری شنوایی نوزادان موثرترین شیوه شناسایی زود هنگام نقایص شنوایی است که درمان را تا حدودی زیادی مقدور میسازد ؟                                  کسب رتبه اول معاونت امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی  بر اساس ارزیابی عملکرد شاخص های نظارتی  سال 97 بهزیستی در سطح کشور             سید حسن خادم الحسینی جانشین دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور  : خراسان رضوی رتبه نخست مناسب‌سازی محیط برای افراد دارای معلولیت را داراست.                                آیا میدانید : با واگذاری 76 واحد مسکونی در شهر جدید گلبهار به خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول واحدهای واگذار شده این طرح از مرز شش هزار واحد گذشت.                       آیا میدانید :  ثبت ازدواج درمشهد بدون ارائه گواهی مشاوره ژنتیک ممنوع شد                 دکتر قبادی دانا : قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ایران اگر به درستی اجرا شود از کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین مترقی‌تر است                       آیا می دانستید : در حال حاضر 165 مرکز غیر دولتی شبانه‌روزی، ویزیت در منزل، مراقبتی و روزانه به معلولین خدمات می‌دهند                       آیا میدانستید : 114 هزار و 70 نفر در خراسان رضوی معلول شناسایی شده‌ی پرونده‌دار در بهزیستی داریم         

اداره امور نیروی انسانی و پشتیبانی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 21 خرداد 1398

اداره امور نیروی انسانی و پشتیبانی

 

 

معاونت پشتیبانی


 حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی شامل واحدهای اداره امور نیروی انسانی ، اداره امور مالی ، امور خدمات وکارپردازی ، امورعمرانی ، امورحقوقی ، واحد بودجه ، واحدآموزش ، واحد آمار ودفتر بهبود کیفیت ، اموررایانه واموررفاهی کارکنان می باشد .

  اداره امور نیروی انسانی

 

  1- کارگزینیشرح وظایف و مسئولیتها :

   

 • نظارت بر اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • رسیدگی، بررسی و تائید احکام و ابلاغهای تهیه شده در کارگزینی
 • مراقبت در امر استخدام کارکنان واجد شرائط بر حسب مقررات و اعلام نیاز معاونتهای تخصصی
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و غیره
 • صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم
 • نظارت و مراقبت کلی بر امور مربوط به استخدام، انتقالات، انتصابات، مرخصیها، ماموریتها و امور مربوط به بازنشستگان و موظفین
 • نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی و عندالزوم شرکت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل سازمان
 • پاسخگوئی و راهنمائی روسای واحدهای اجرائی در زمینه مسائل مربوط به کارگزینی
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان و بررسی تشکیلات سازمانی و پیشنهاد ایجاد، حذف، تغییر پستهای سازمانی با هماهنگی مسئولین ذیربط
 • نظارت بر انجام جریان نامه های وارده و صادره و تایپ بموقع نامه های ارسالی به دایره دبیرخانه
 • نظارت بر انجام صحیح بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های پرسنلی

 

 

2- دبیرخانه
شرح وظایف و مسئولیتها :

     

 • ثبت و ارجاع نامه های وارده و صادره با توجه به ضوابط
 • ملاحظه کلیه نامه های صادره، کنترل صحت امضاء مطابقت سمت امضاء کننده با توجه به حکم یا مجوز امضاء مقام مربوطه و جلوگیری از صدور نامه هائی که بلحاظ امضاء دارای اشکال باشد
 • انجام امور مربوط به تایپ و تکثیر نامه ها و سایر مدارک
 • انجام امور مربوط به مراسلات پستی سازمان و ارسال ودریافت دورنگار
 • ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده و آمار مربوطه در دبیرخانه بصورت دوره ای

واحد بودجه شرح وظایف و مسئولیتها :

   

 • بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش هزینه های ماهیانه واحدهای بهزیستی استان و جلوگیری از هرگونه هزینه های زائد در جهت رعایت تبصره های بودجه سالیانه و مواد هزینه
 • تطبیق برنامه های سازمان با سیاست های تعیین شده دولت و معاونت برنامه ریزی استانداری
 • انجام پیش بینی های لازم در مورد امور بودجه و طرحهای عمرانی و تعیین اولویت برنامه های آینده
 • بررسی و رسیدگی به بودجه های پیشنهادی واحدها و هماهنگی های لازم با معاونت برنامه ریزی استانداری استان
 • تهیه و تنظیم موافقت نامه ها و اصلاحیه های مربوط به بودجه و توجیه آن در مراجع ذیصلاح
 • بازدید از پروژه های عمرانی استان و بررسی نحوه پیشرفت آنها و ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق و هماهنگی با دفتر امور مهندسی و ساختمان و دفتر برنامه و بودجه و آمار بهزیستی کشور
 • حضور در جلسات معاونت برنامه ریزی استانداری استان بمنظور دفاع از بودجه، برنامه ها و طرحهای ارائه شده
 • نظارت در تهیه موافقت نامه ها و اصلاحیه های مربوط به بودجه و طرحهای عمرانی و انجام همکاری لازم با قسمت های ذیربط و در صورت لزوم تهیه اصلاحیه موافقت نامه طرحهای عمرانی در مواقع ضروری
 • طرح مسائل و مشکلات و کسب رهنمودهای لازم و ارائه پیشنهادات و گزارشات مورد لزوم به مقام مافوق

 

 

واحد خدمات و کارپردازی (خدمات کارپردازی نقلیه)
شرح وظایف و مسئولیتها :

     

 • انجام امورخدماتی سازمان
 • انجام امور کارپردازی سازمان
 • انجام امور انبارداری و تاسیسات
 • انجام امور نقلیه سازمان

 

 

  امور عمرانیشرح وظایف و مسئولیتها :

   

 • تهیه نقشه های معماری و سازه و تاسیسات ساختمانهای سازمان بهزیستی
 • تهیه استعلام و عقد قرارداد با پیمانکاران
 • نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی پروژه های ساختمانی
 • نظارت بر اجرای تعمیرات و هزینه های انجام شده در سطح استان
 • هزینه نمودن اعتبارات عمرانی
 • خرید مصالح ساختمانی توسط کارپردازی
 • توزیع اعتبارات عمرانی با توجه به پیشرفت کار
 • و ...
فرم ثبت نظر کاربران