FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

امور بیمه، رفاه و تربیت بدنی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 21 خرداد 1398

امور بیمه، رفاه و تربیت بدنی

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها :

 

  • بررسی مدارک و تأئید لیست پرداخت کمکهای غیر نقدی کارکنان شاغل و بازنشسته
  • صدور معرفینامه جهت رفاه کارکنان ، بانک ، اسکان کارکنان، اردو و غیره
  • عقد قرار داد با بیمه گذارهای طرف قرار داد جهت بیمه تکمیلی کارکنان پس از بررسی شرایط آنها

انجام امور مربوط به بیمه عمر بیمه خدمات درمانی کارکنان و دریافت هزینه درمان

فرم ثبت نظر کاربران