FA EN
طی حکمی  از سوی دکتر وحید قبادی دانا ، دکتر مسعود فیروزی به سمت سرپرست بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد                دکتر مسعود فیروزی، پیش از این معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بود.

امور بیمه، رفاه و تربیت بدنی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 21 خرداد 1398

امور بیمه، رفاه و تربیت بدنی

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها :

 

  • بررسی مدارک و تأئید لیست پرداخت کمکهای غیر نقدی کارکنان شاغل و بازنشسته
  • صدور معرفینامه جهت رفاه کارکنان ، بانک ، اسکان کارکنان، اردو و غیره
  • عقد قرار داد با بیمه گذارهای طرف قرار داد جهت بیمه تکمیلی کارکنان پس از بررسی شرایط آنها

انجام امور مربوط به بیمه عمر بیمه خدمات درمانی کارکنان و دریافت هزینه درمان

فرم ثبت نظر کاربران