FA EN
( 3 لغایت 9 مهر ) هفته ملی سالمندان را گرامی می داریم             ***** فرصت های برابر برای همه سنین*****                              (2 لغایت 8 مهر)  هفته ملی ناشنوایان گرامی باد ***** زبان اشاره ، حق همه ناشنوایان*****  

مرکز شهید پالیزکاران به خدمات سیار دندانپزشکی و چشم پزشکی مجهز شد.

مرکز شهید پالیزکاران به خدمات سیار دندانپزشکی و چشم پزشکی مجهز شد.

خلاصه خبر یکشنبه 16 تیر 1398

تیم خدمات سیار دندانپزشکی و چشم پزشکی نوآوران سلامت مشهد در مرکز شهید پالیزکاران مستقر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان مشهد دو دستگاه خودروی سیار تجهیز شده خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی در مرکز شهید پالیزکاران مستقر شد.

این اقدام جهت ارائه خدمات دانپزشکی و چشم پزشکی سریعتر و رایگان به گروه های هدف بهزیستی انجام شده است.

 

فرم ثبت نظر کاربران