FA EN
( 3 لغایت 9 مهر ) هفته ملی سالمندان را گرامی می داریم             ***** فرصت های برابر برای همه سنین*****                              (2 لغایت 8 مهر)  هفته ملی ناشنوایان گرامی باد ***** زبان اشاره ، حق همه ناشنوایان*****  

اتمام ساخت ساختمان اورژانس 123 شهرستان سرخس در سال جاری

اتمام ساخت ساختمان اورژانس 123 شهرستان سرخس در سال جاری

خلاصه خبر چهارشنبه 9 مرداد 1398

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با فرماندار شهرستان سرخس دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سرخس، مدیرکل و معاونین بهزیستی خراسان رضوی با فرماندار شهرستان سرخس جهت تعامل و پیگیری مشکلات و نیازمندیهای مددجویان شهرستان و به منظور حمایت بیشتر دیدار کردند.

در این جلسه توسط رییس اداره بهزیستی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی شهرستان سرخس و رئیس اداره کار و رفاه از فعالیتهای اداره بهزیستی شهرستان سرخس تقدیر و تشکر شد.

یکی از مصوبات این جلسه مجوز یک عدد خودروی سازمانی برای اداره بهزیستی شهرستان سرخس و اتمام ساختمان اورژانس اجتماعی 123 در سال جاری بود.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد: به جهت در صد بالای ازدواج فامیلی در شهرستان سرخس نیاز به آزمایش های ژنتیک بیش از پیش احساس می شود.

 

فرم ثبت نظر کاربران