FA EN
( 3 لغایت 9 مهر ) هفته ملی سالمندان را گرامی می داریم             ***** فرصت های برابر برای همه سنین*****                              (2 لغایت 8 مهر)  هفته ملی ناشنوایان گرامی باد ***** زبان اشاره ، حق همه ناشنوایان*****  

نواختن زنگ شروع سال آموزشی در مهد کودک

نواختن زنگ شروع  سال آموزشی در مهد کودک

خلاصه خبر سه شنبه 2 مهر 1398

زنگ شروع سال آموزشی در مهد کودک وصال مشهد نواخته شد

زنگ شروع سال آموزشی  در مهد کودک وصال در منطقه شهرک ابوذر مشهد توسط جناب آقای دکتر حقدادی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و جناب آقای محسن مروی شهری مشاور مدیر کل و مدیر بهزیستی مشهد و جمعی از کارشناسان و مدیران شهرداری منطقه نواخته شد.

فرم ثبت نظر کاربران