FA EN
آغاز پویش ایران همدل از عید سعیدغدیر تا پایان ماه صفر با شعار کرامت علوی، شور حسینی                      

11 درصد از معلولان مشهد ناشنوا هستند

 11 درصد از معلولان مشهد ناشنوا هستند

خلاصه خبر دوشنبه 8 مهر 1398

مدیر بهزیستی شهرستان مشهد با اشاره به هفتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گفت :

  مدیر بهزیستی شهرستان مشهد  با اشاره به هفتم مهر ماه  روز جهانی ناشنوایان گفت : 11 در صد معلولان این شهرستان را ناشنوایان تشکیل می دهند  محسن مروی افزود : 5 هزارو 825 نفر  با معلولیت شنوایی تحت حمایت قرار دارند  که 45 درصد زن و 55  درصد مرد هستند ، 8 درصد با معلولیت خیلی شدید ، 44 درصد شدید ، 40درصد متوسط   و 10درصد خفیف هستند .وی ادامه داد بیشترین مددجویان در رده سنی 31 تا 40 سال قرار دارند و کمترین مددجویان در رده سنی 90 سال به بالا قرار دارند .وی عنوان کرد با توجه به نیازمندی افراد ماهیانه  یک میلیارد 134 میلیون ریال  در قالب مستمری به این معلولان پرداخت می شود  و پیگیری اشتغال آنها  در دستور کار قرار گرفته  و ظرف سال گذشته 60نفر آمادگی شغلی را داشته اند ودر مجموعه صنعتی ، تجاری ، خدماتی به کار گیری شده اند . مدیر بهزیستی مشهد تسریع کرد : 3 مرکز خانواده کودک کم شنوا نیز برای خدمات توانبخشی  در سطح شهر مشهد برای آموزش های خاص  به این افراد فعال  و 235 نفر از خدمات یارانه ای آن بهرمند هستند  که ماهیانه 422 میلیون ریال برای این افراد  به مراکز پرداخت  می شود . وی تسریع کرد برنامه های پیشگیرانه  در راستای کنترل و کاهش معلولیت کم شنوایی در سطح شهرستان تحت عنوان غربالگری ، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان اجرا می شود که نقش مهمی در کاهش این معلولیت داشته است11 درصد از معلولان مشهد ناشنوا هستند  مدیر بهزیستی شهرستان مشهد  با اشاره به هفتم مهر ماه  روز جهانی ناشنوایان گفت : 11 در صد معلولان این شهرستان را ناشنوایان تشکیل می دهند  محسن مروی افزود : 5 هزارو 825 نفر  با معلولیت شنوایی تحت حمایت قرار دارند  که 45 درصد زن و 55  درصد مرد هستند ، 8 درصد با معلولیت خیلی شدید ، 44 درصد شدید ، 40درصد متوسط   و 10درصد خفیف هستند .وی ادامه داد بیشترین مددجویان در رده سنی 31 تا 40 سال قرار دارند و کمترین مددجویان در رده سنی 90 سال به بالا قرار دارند .وی عنوان کرد با توجه به نیازمندی افراد ماهیانه  یک میلیارد 134 میلیون ریال  در قالب مستمری به این معلولان پرداخت می شود  و پیگیری اشتغال آنها  در دستور کار قرار گرفته  و ظرف سال گذشته 60نفر آمادگی شغلی را داشته اند ودر مجموعه صنعتی ، تجاری ، خدماتی به کار گیری شده اند . مدیر بهزیستی مشهد تسریع کرد : 3 مرکز خانواده کودک کم شنوا نیز برای خدمات توانبخشی  در سطح شهر مشهد برای آموزش های خاص  به این افراد فعال  و 235 نفر از خدمات یارانه ای آن بهرمند هستند  که ماهیانه 422 میلیون ریال برای این افراد  به مراکز پرداخت  می شود . وی تسریع کرد برنامه های پیشگیرانه  در راستای کنترل و کاهش معلولیت کم شنوایی در سطح شهرستان تحت عنوان غربالگری ، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان اجرا می شود که نقش مهمی در کاهش این معلولیت داشته است11 درصد از معلولان مشهد ناشنوا هستند  مدیر بهزیستی شهرستان مشهد  با اشاره به هفتم مهر ماه  روز جهانی ناشنوایان گفت : 11 در صد معلولان این شهرستان را ناشنوایان تشکیل می دهند  محسن مروی افزود : 5 هزارو 825 نفر  با معلولیت شنوایی تحت حمایت قرار دارند  که 45 درصد زن و 55  درصد مرد هستند ، 8 درصد با معلولیت خیلی شدید ، 44 درصد شدید ، 40درصد متوسط   و 10درصد خفیف هستند .وی ادامه داد بیشترین مددجویان در رده سنی 31 تا 40 سال قرار دارند و کمترین مددجویان در رده سنی 90 سال به بالا قرار دارند .وی عنوان کرد با توجه به نیازمندی افراد ماهیانه  یک میلیارد 134 میلیون ریال  در قالب مستمری به این معلولان پرداخت می شود  و پیگیری اشتغال آنها  در دستور کار قرار گرفته  و ظرف سال گذشته 60نفر آمادگی شغلی را داشته اند ودر مجموعه صنعتی ، تجاری ، خدماتی به کار گیری شده اند . مدیر بهزیستی مشهد تسریع کرد : 3 مرکز خانواده کودک کم شنوا نیز برای خدمات توانبخشی  در سطح شهر مشهد برای آموزش های خاص  به این افراد فعال  و 235 نفر از خدمات یارانه ای آن بهرمند هستند  که ماهیانه 422 میلیون ریال برای این افراد  به مراکز پرداخت  می شود . وی تسریع کرد برنامه های پیشگیرانه  در راستای کنترل و کاهش معلولیت کم شنوایی در سطح شهرستان تحت عنوان غربالگری ، تشخیص و مداخله زود هنگام شنوایی نوزادان اجرا می شود که نقش مهمی در کاهش این معلولیت داشته است

 

فرم ثبت نظر کاربران