FA EN
به منظور تقدیر از رسانه های حامی بهزیستی، طرح " همیار رسانه بهزیستی" برای اولین بار در کشور توسط روابط عمومی بهزیستی  خراسان رضوی اجرا می شود.                                                                                                                                        .

اول ایمنی بعد خدمت

اول ایمنی بعد خدمت

خلاصه خبر سه شنبه 14 مهر 1399

برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه کارکنان و مددجویان بهزیستی سرخس

 

 

این کارگاه که با حضور مدرس محمد صیرفی از اداره آتش نشانی شهرستان سرخس بود به مناسبت روز آتش نشانی برگزار شد . در این کارگاه طریقه  گزارش به 125 در زمان فوریتی و مقابله با آتش در اولین برخورد و معرفی ابزار خاموش کننده و نحوه مقابله با حوادث فوریتی ارائه شد .به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سرخس این کارگاه هرساله و در سطح عالی برگزار میشود که در دو بخش تئوری و عملی در فضای باز و بسته برگزار میشود تا همکاران و مدجویان این اداره از این فرصت برای آمادگی دفاعی از آن استفاده کنند .

 

 

 

فرم ثبت نظر کاربران