FA EN
* کرونا_را_شکست_می دهیم *                       * کرونا_را_شکست_می دهیم *

پرداخت آنلاین

هموطنان عزیز برای پرداخت نذورات، کفاره روزه عمد، فطریه و یا کمک به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان خراسان می توانید از این بخش استفاده نمائید.

کمک به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان خراسان

مبلغ مورد نظر را به ریال وارد نمائید.

نذورات

مبلغ مورد نظر را به ریال وارد نمائید.

کفاره روزه عمد

مبلغ مورد نظر را به ریال وارد نمائید.


فطریه

مبلغ مورد نظر را به ریال وارد نمائید.