1402/07/04 11:47:47
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان خبر داد
در رسانه | ۱۰۰۰ نفر پشت نوبت مستمری بهزیستی خراسان رضوی

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی گفت: تعداد افرادی که در استان پشت نوبت مستمری بودند در تیرماه به صفر رسید و از تیرماه به بعد حدود ۱۰۰۰ نفر پرونده جدید تشکیل دادند که اکنون پشت نوبت هستند.


حمیدرضا علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص افراد پشت نوبت مستمری بهزیستی اظهار کرد: تعداد افرادی که در استان پشت نوبت مستمری بودند در تیرماه به صفر رسید و از تیرماه به بعد افراد جدیدی پرونده تشکیل دادند و اکنون پشت نوبت هستند.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار نفر معلول یا خانواده دارای معلول در استان تحت پوشش بهزیستی داریم، عنوان کرد: تا حدود دو سال پیش نزدیک به ۵۰ هزار نفر مستمری‌بگیر در استان داشتیم که در حدود دو سال اخیر دو برابر شده و در تیرماه با برقرار شدن مستمری برای افرادی که پشت نوبت بودند و افرادی که پرونده جدید داشتند، تعداد افراد مستمری‌بگیر به ۹۳ هزار و ۸۴ نفر رسیده است.

علیزاده افزود: در مدت ۴، ۵ ماهه ابتدای امسال مستمری حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر برقرار شده است. از تیرماه حدود ۱۰۰۰ نفر پرونده جدید تشکیل دادند که مکاتبات برای برقراری مستمری آن‌ها انجام شده و منتظر هستیم تا اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه داده شود. از ماه گذشته میزان مستمری ۲۰ درصد افزایش داشته است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: این اولین بار در طول دوران سازمان بهزیستی است که توانستیم مستمری تمام افراد دارای معلولیت که واجد شرایط دریافت مستمری بودند را برقرار کنیم. برخی یک، دو و سه سال پشت نوبت برقراری مستمری بودند اما به علت اعتبارات یا اولویت نداشتن هنوز مستمری آن‌ها برقرار نشده بود که با توجه به کمک‌های سازمان بهزیستی کشور و پیگیری‌های ما این موضوع مرتفع شد.

وی با اشاره به حق پرستاری افراد تحت پوشش تصریح کرد: در حال حاضر حق پرستاری افراد تحت پوشش به روز پرداخت می‌شود. حق پرستاری تنها برای افراد بالای ۱۸ سال که شماره حساب آن‌ها تغییر کرده بود، مدت زمان کوتاهی قطع و بعد واریز شد اما برای سایر افراد به روز  پرداخت می‌شود. در یک ماه گذشته با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای حدود ۱۰۰۰ نفر از افرادی که در دهک اول بودند، حق پرستاری برقرار شد.

کد خبر 2539
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 409