1402/02/29 16:25:51
حرکت از مرکز محوری به خانواده محوری، رویکرد اساسی بهزیستی در توانمندسازی افراد دارای معلولیت

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی گفت: تلاش بهزیستی در راستای توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت و ارائه خدمات به خانواده‌های این عزیزان باعث شده که خانواده‌ها مخصوصا دهک‌های پایین جامعه بتوانند خدمات نگهداری و مراقبت از عزیزان‌شان را در منزل به آنها ارائه کنند

حمیدرضا علیزاده رضایی افزود: سیاست بهزیستی این است که از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها به‌صورتی حمایت نماید که به سمت مراکز شبانه‌روزی و سپردنِ عضو دارای معلولیتِ خانواده به مراکز اقدام نکنند. فلسفه اقداماتی نظیر ویزیت و مراقبت در منزل، پرداخت مستمری و حق پرستاری افراد دارای معلولیت نیز همین است که حتی خدمات توانپزشکی نیز در منازل به توانخواهان ارائه شود. اگر خدمات توانبخشی و حمایتی توانمندسازی افراد دارای معلولیت نبود، قطعا شاهد رسوبِ گروه وسیعی از آنها مخصوصا افراد دارای معلولیت با شدت شدید و خیلی شدید درمراکز نگهداری و شبانه‌روزی بودیم.

وی خاطرنشان کرد: توانبخشی به افراد و خانواده‌های آنها در شناخت و دستیابی به منابع و فرصت‌ها کمک می‌نماید تا با تغییر مطلوب شرایط، بتوانند فعالانه بر محیط زندگی کنترل نسبی داشته باشند و بتوانند به عنوان عضوی فعال در جامعه مشارکت و حضور داشته باشند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی درخصوص برخی از اقدامات بهزیستی در راستای توانبخشی و حمایت از خانواده‌های دارای عضو معلول، گفت: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR )با هدف توانمندسازی افراد معلول روستایی اقداماتی در پنج حیطه سلامت، آموزش، معاش، فعالیت‌های اجتماعی و توانمندسازی با مشارکت افراد معلول، اعضای خانواده و جامعه محلی انجام می‌گیرد. بخشی از اقدامات ارائه شده در راستای تسهیل دسترسی خدمات به فرد دارای معلولیت بوده و بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته در این برنامه شامل اقدامات اجتماع محور نظیر آگاه‌سازی جامعه، تشکیل شورای توانبخشی محلی، تشکیل گروه های خودیار و ایجاد صندوق های خرد محلی می باشد.

وی افزود: توانبخشی افراد دارای معلولیت از طریق مراکز روزانه، پرداخت کمک هزینه تحصیلی، پرداخت کمک هزینه ی ترددو ایاب و ذهاب، مناسب‌سازی مسکن و خودروی افراد دارای معلولیت به‌منظور انطباق و دسترس‌پذیری مسکن، معافیت مالیاتی حقوق و مزایای والدین دارای فرزند معلول بدین‌صورت که معافیت ۵۰ درصد مالیات حقوق و مزایا یا دستمزد یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد را بر عهده دارند، انجام می‌گیرد. پرداخت کمک هزینه معیشت، پرداخت حق پرستاری، اعطاء وسایل  کمک توانبخشی و لوازم  ADL از موثر ترین و برجسته‌ترین عوامل در بازتوانی افراد دارای معلولین به شمار می‌آیند.

علیزاده رضایی خاطرنشان کرد: پذیرش افراد دارای معلولیت در مراکز شبانه‌روزی می‌تواند به‌صورت دائم یا موقت باشد. گاهی فرد در یک بازه زمانی نیاز به درمان دارد به‌طورمثال فردی که دچار معلولیت ضایعه نخاعی می‌شود، از طرفی هزینه ایاب و ذهاب و جابجایی مداوم این فرد به مراکز درمانی برای او و خانواده‌اش دشوار است. در این حالت، به‌صورت موقت تا اتمام مراحل درمان در مراکز پذیرش شده و بعد از بهبود وضعیت ترخیص می‌شود. در راستای حمایت پس از ترخیص از مراکز شبانه‌روزی، علاوه بر برقراری مستمری، کمک هزینه ترخیص از مراکز شبانه‌روزی برقرار می‌شود تا فرد بتواند ادامه درمان را در آغوش خانواده داشته باشد. در صورت لزوم فرد به مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل یا روزانه جهت دریافت خدمات توانبخشی پس از ترخیص معرفی خواهد شد.

 

 

کد خبر 1450
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
تعداد بازدید 35

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی