1402/08/29 6:9:24
19نوامبر مصادف با 28 آبان ماه؛ روز جهانی مبارزه با کودک آزاری
در رسانه| کودک آزاری؛ موضوع بیشترین تماس با اورژانس اجتماعی

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در حاشیه برگزاری مانور اورژانس اجتماعی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کودکآزاری در گفتوگو با شهرآرانیوز گفت: در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ هزار تماس با اورژانس اجتماعی گرفته شده که حدود ۲هزار تماس از این تماسها مرتبط با کودکآزاری بوده؛ یعنی بیشترین تماسها مربوط به کودکآزاری بوده است.


مسعود فیروزی افزود: ۱۹ نوامبر، ۲۸ آبانماه، روز عاری از خشونت علیه کودکان و مبارزه با کودکآزاری است. جا دارد از کودکآزاریها و کودککشیهای رژیم سفاک اسرائیل که هزاران کودک را به خاک و خون کشیدند، ابراز انزجار و تنفر کنیم.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی حلقه طلایی فعالیتهای سازمان بهزیستی است، عنوان کرد: مردم میتوانند در هر فوریت اجتماعی با شمارهگیری ۱۲۳ اطلاعرسانی کنند تا همکاران متخصص ما در قالب یک تیم باتجربه و متخصص مداخله کنند.

فیروزی بیان کرد: مداخلات ما در سه سطح اتفاق میافتد. سطح اول در قالب تلفن و راهنماییهای تلفنی مدیریت شود. در سطح دوم امکان دارد نیاز به اعزام تیم باشد. در سطح سوم نیاز به استفاده از سایر ارکان مانند قضایی، پلیسی یا درمانی و ارجاع فرد به مراکز بهزیستی تا حل مشکل است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ هزار تماس با اورژانس اجتماعی گرفته شده است، تصریح کرد: حدود ۲هزار تماس از این تماسها مرتبط با کودکآزاری بوده که در مقایسه با ۶ ماهه اول سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. روزی ۵۰ تا ۶۰ تماس با اورژانس اجتماعی داشتیم و بیشترین تماسها مربوط به کودکآزاری بوده است.

وی افزود: ۵۰ درصد تماسهای کودکآزاری در خصوص غفلت و مسامحه است. شاید علت آن ناآگاهیهایی است که والدین و خانوادهها دارند و نمیدانند کار آنها مصداق کودکآزاری است. ترور شخصیت کودکان، برخوردهای کلامی خشونتآمیز با کودکان و ایجاد ترس، وحشت، نگرانی و اضطراب در کودکان از دیگر موارد است. کمترین تماسها مربوط به آزارهای جنسی و کمتر از دو درصد است.

فیروزی گفت: امیدواریم جهانی عاری از خشونت علیه کودکان داشته باشیم. یک کودک همیشه کودک نیست. کودکانی که دوران کودکی همراه با خشونت، آزار و بحرانهای روحی را طی میکنند فردا امکان ایجاد تنش در جامعه را دارند. امروز نگاه ما به کودکها باید انسانی، سالم، علمی و منطبق بر علوم روانشناسی و مددکاری باشد.

 

کد خبر 2844
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 71

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها