1403/03/22 9:35:36
سوال متداول برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی1- کارزاررسانه ای چیست ؟ برگزاری پویش وکمپین هایی با هدف پیشگیری اولیه از مصرف مواداعتیادآورازطریق اطلاع رسانی به گروه مخاطب وافزایش دانش افراددرزمینه پیشگیری از اعتیاد می باشد .به صورتی که پیام مشخصی درسطح گسترده ای درزمان مشخص به اطلاع افراد رسانده می شود .

2-کارزارهای رسانه ای پیشگیری از اعتیاد به چه شکل اجرا می گردد؟کارزاررسانه ای پیشگیری از اعتیاد در سال های قبل  به صورت هماهنگ با موضوعودرزمان مشخص  با اعلام بهزیستی کشوردرسطح ملی برگزار گردید -از طریق ابزارهای رسانه ای (ابزارچاپی ،ابزارهای الکترونیکی ،ابزارهای محیطی)درمکان های مناسب (فضاهای بین شهری ،مراکز عمومی )واز طریق ابزارهای محیطی (حضور تسهیلگران در محلات شهری وروستائی )اطلاع رسانی می گردد.

3-راهبردکارزاررسانه ای پیشگیری از اعتیاد چیست ؟حساس سازی وآگاهسازی واطلاع رسانی می باشد .

کد خبر 4141
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 22

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها