1403/03/14 12:17:1
آگهي مناقصه اورژانس اجتماعی ١۲۳موضوع مناقصه :  « مشارکت در ارایه  خدمات تخصصی برنامه اورژانس اجتماعی در حیطه وظایف سازمان بهزیستی»

مهلت دريافت اسناد مناقصه :

  از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 روز شنبه مورخ   26/3/1403   

آدرس دريافت اسناد مناقصه :

  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir 

 مهلت تسلیم اسناد مناقصه :

   تا ساعت  14  روز شنبه مورخ   9/4/1403

آدرس تسلیم اسناد مناقصه:

 سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir

 تاريخ بازگشایی پاکت‌ها :

 ساعت   10  روز یکشنبه مورخ  10/4/1403     

 تاريخ اعتبار پيشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاكت‌ها مي باشد .

 

اداره امور پشتيباني و مهندسي

بهزيستي خراسان رضوي

 

کد خبر 4068
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 102

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها