1401/03/15 20:31:36
منشور اخلاقی سازمان بهزیستی* خوش برخوردی – اخلاق مناسب با شان ارباب رجوع و جدیت در کار – صبر و شکیبایی در ارتقاء خدمات به مراجعین در چهار چوب قوانین ضوابط و مقررات اداری.

* توجه کافی و مناسب به روحیات و شرایط جسمانی مراجعین و تاکید بر مقام و منزلت مراجعین به عنوان یک انسان نیازمند.

* تاکید بر اجرای امور محوله و عدم اهمال در برآوردن نیازهای مراجعین در چهارچوب قوانین و مقررات و ضوابط موجود.

* رعایت کامل شئونات اسلامی اعم از آراستگی – نظافت شخصی با تاکید بر مقام والای انسانی

* تلاش در جهت استفاده هر چه بهتر از اطلاعات  و دانش و علم روز و ارتقا توان علمی و تخصصی در حیطه امور محوله.

* ارائه راهنمائی های لازم و مناسب و جلوگیری از سردرگمی ارباب رجوع با استفاده از راهکارهای مناسب اطلاع رسانی.

* تاکید بر حفظ رازداری حرفه ای و امانت داری در اطلاعات فردی و خانوادگی مراجعین.

* دقت و جدیت در اتخاذ روند صحیح و کامل ارائه خدمات به ارباب رجوع.

* رعایت اصول صرفه جویی و امانت داری در استفاده و بهره وری هر چه بهتر از امکانات موجود.

* پرهیز از تشریفات غیر اصولی و زائد در ارائه خدمات به مراجعین.

* تمایلات مثبت به کار در ارائه خدمات به مراجعین.

* تاکید بر تشویق پرسنل کوشا و ساعی و تنبیه و برخورد مناسب با نیروهایی که در امور محوله فعالیت مناسبی ندارند.

* ارائه سرویسهای مختلف خدماتی به مراجعین و جلوگیریئاز رنجش و خستگی ارباب رجوع.

* تهیه بروشور های مختلف اطلاعاتی جهت ایجاد رابطه مناسب با ارباب رجوع.

کد خبر 95
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 2172

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها