1403/03/21 10:15:59
آگهي مناقصه اورژانس اجتماعی ١۲۳آگهي مناقصه اورژانس اجتماعی 123

موضوع مناقصه :  « مشارکت در ارایه  خدمات تخصصی برنامه اورژانس اجتماعی در حیطه وظایف سازمان بهزیستی»

          مهلت دريافت اسناد مناقصه :

      از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 روز شنبه مورخ   26/3/1403  

          آدرس دريافت اسناد مناقصه :

    سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir 

          مهلت تسلیم اسناد مناقصه :

      تا ساعت  14  روز شنبه مورخ   9/4/1403

          آدرس تسلیم اسناد مناقصه:

     سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir

          تاريخ بازگشایی پاکات :

     ساعت   10  روز یکشنبه مورخ  10/4/1403    

          تاريخ اعتبار پيشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاكات مي باشد .

 

 

 

 

کد خبر 4106
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 75

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها