1403/03/22 7:21:39
سوالات متداول صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستیسوال1-صدور پروانه فعالیت چگونه است ؟

پاسخ : پس از صدورموافقت اصولی متقاضی می بایست  جهت صدور پروانه فعالیت وارد سامانه شده و امکان مورد نظر را به کارشناس شهرستان معرفی نماید وپس از تایید مکان ، وارد سامانه شده ومستندات لازم را بارگزاری نموده وپس از تایید پرونده الکترونیکی توسط کارشناس شهرستان در سامانه، پرونده  به استان ارسال و پس از تایید حوزه تخصصی و حراست و گزینش پروانه فعالیت صادر می گردد.


 سوال2پروانه فعالیت برای چه مدت صادر می شود؟

پاسخ : پرونه فعالیت برای مدت 5 سال صادر می شود و موسس پس از صدور پروانه فعالیت مجاز به فعالیت در مرکز می باشد

 

سوال3فرایند تمدید پروانه فعالیت چگونه است؟

پاسخ باتوجه به اینکه تمدید پروانه فعایت در حال حاضر به صورت دستی انجا م می شود متقاضی با مراجعه به کارشناس شهرستان ، پروند تکمیل شده   تحویل کارشناس شهرستان و کارشناس پس از بررسی جهت تمدید پروانه فعالیت پرونده را به استان ارسال می نماید  

کد خبر 4128
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 27

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها