1403/03/22 9:10:45
سوالات متداول ارائه حمایت های روانی اجتماعی در بحران (محب) 1طرح مداخلات وحمایتهای روانی اجتماعی دربحران چیست ؟این طرح درچهارمرحله پیشگیری وکاهش خطر -آمادگی -پاسخ -بازیابی وبازتوانی   با ارائه خدمات روان شناسی ومددکاری توسط تیم های تخصصی داوطلب  نسبت به مدیریت بحران اقدام می نماید .

 

2- -داوطلبین محب چه کسانی هستند؟

داوطلبین محب روان شناسان ومشاوران ومددکاران وروانپزشکانی هستند که در سامانه جامع مشاوره تحت عنوان داوطلب محب ثبت نام نموده واعلام آمادگی نموده اند وتحت آموزش های عمومی وتخصصی قرارگرفته اند.

 

3-بحران چیست ؟

از هم گسستگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره (پدیده طبیعی یا کنش انسانی )است ومنجر به خسارات واثرات منفی گسترده انسانی ،اقتصادی یا زیست محیطی می شود .

کد خبر 4133
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 13

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها