1403/04/03 5:51:27
آگهی مزایده عمومی(اجاره)

اداره كل بهزيستي خراسان رضوي در نظر دارد در اجراي ماده۲۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت ضوابط و مقررات ذيربط، یکی از املاک خود را در قالب قرارداد اجاره يك ساله به اشخاص حقیقی و حقوقي واجد شرايط به شرح ذیل واگذار نمايد.


 

آدرس ملک : مجتمع بهزیستی واقع در روستای ده امام - شهرستان جغتای

سپرده تضمین شرکت در مزایده:  مبلغ  000/000/000/1 ريال كه بايستي به حساب شماره  4060034507655940  به شماره شبا 660100004060034507655940  بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانك مرکزی و در پاكت «الف» بارگذاری شود و اصل فیش واریزی تحويل دستگاه مزايده گزار گردد.

* مهلت دریافت اسناد مزایده :  ساعت 14روز سه شنبه  مورخ 12/4/1403       

* مهلت تسلیم پیشنهادات : ساعت 14 روز  چهارشنبه  مورخ 27/4/1403     

* آدرس محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه:

سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir

* تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 روز شنبه مورخ 30/4/1403  

متقاضیان می توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر  و یا بازدید به اداره  بهزیستی شهرستان جغتای واقع  بلوار شهید فهمیده – تقاطع خیابان امام خمینی (ره) مراجعه و یا با تلفن 45621181-051 تماس گرفته شود .

 

اداره پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی

 

کد خبر 4243
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 56

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها